• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

 

Do diagnozy zaburzeń opracowane są specjalne metody: Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej a także próby kliniczne.

Diagnoza przebiega zazwyczaj w trakcie 2-3 spotkań, trwających ok. 60 minut. 
Pierwsze to spotkanie z rodzicem/rodzicami polegające na przeprowadzeniu badań kwestionariuszowych oraz wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w zakresie tak zwanych „kamieni milowych” czy ewentualnych problemów zdrowotnych. 

Drugie/trzecie spotkanie odbywa się z dzieckiem. Podczas tego spotkania przeprowadzene są testy. Możliwość przeprowadzenia testów zależna jest od wieku i występujących zaburzeń. Dzieci poniżej 4 roku życia i te wobec których nie można zastosować testów np. dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci autystyczne lub dzieci nie współpracujące z innych powodów badane są jedynie próbami obserwacji klinicznej.