• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Ankieta zgłoszeniowa

Ankiety zgłoszeniowe do nowo utworzonych grup w ramach projektu Edukacja z Mikołajkiem - mądra sprawa! nr RPDS.10.01.02-02-0063/16 dofinansowanego ze środków Ruropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016

Karta zgłoszeniowa - MIKOŁAJEK

Umowa o świadczenie usług MIKOŁAJEK