• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Harmonogram zajęć

logo uni

 


 

 

 

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH

 

W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „Edukacja z Mikołajkiem – mądra sprawa!” nr RPDS.10.01.02-02-0063/16 DOFINANSOWANGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Nazwa zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Liczba godzin

1.     Grupowe zajęcia z j. angielskiego dla nowych dzieci (50 os)

   

12.30-13.30

 

Grupa VI   ½ h

Grupa VII  ½ h

12.30-13.30

 

Grupa VI   ½ h

Grupa VII  ½ h

 

2 h/tygodniowo

2.     Grupowe zajęcia logorytmiczne dla nowych dzieci (50 os)

   

10.30-11.30

 

Grupa VI   ½ h

Grupa VII  ½ h

 

 

1h/tygodniowo

3.     Grupowe zajęcia z rytmiki dla nowych dzieci (50 os)

13.00-14.00

Grupa VI    ½ h

Grupa VII   ½ h

       

1 h/tygodniowo

4.     Grupowe zajęcia logopedyczne ( wady wymowy) dla nowych dzieci

       

12.30-13.30

 

Grupa VI   ½ h

Grupa VII  ½ h

1 h/tygodniowo

5.     Grupowe zajęcia z terapii pedagogicznej dla nowych dzieci

 

9.00-10.00

Grupa VI

 

9.00-10.00

Grupa VII

 

2h/tygodniowo

6.     Grupowe zajęcia stymulujące działania zespołowe dla wszystkich dzieci z przedszkola

   

9.00-10.00

Grupa II     1h

Grupa VII   1h

 

9.00-14.00

Grupa I       1h

Grupa VI     1h

Grupa IV    1h

Grupa V      1h

Grupa III     1h

7h/tygodniowo

7.     Grupowe zajęcia psychologiczne dla wszystkich dzieci z przedszkola.

 

9.00-11.00

12.00-13.00

 

Grupa I       1h

Grupa II      1h

Grupa III     1h

8.00-9.00

12.00-13.00

Grupa IV      1h

Grupa VI      1h

 

9.00-10.00

11.00-12.00

 

Grupa V      1h

Grupa VII      1h

7h/tygodniowo

8.     Grupowe zajęcia z muzykoterapii dla wszystkich dzieci z przedszkola

9.00-13.00

Grupa I       1h

Grupa V      1h

Grupa IV    1h

Grupa III    1h

   

9.00-12.00

Grupa II       1h

Grupa VI      1h

Grupa VII     1h

 

7h/tygodniowo

9.     Grupowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci z przedszkola .

9.00-11.00

 

Grupa I      1 h

Grupa V     1 h

12.00-14.00

Grupa III    1 h

Grupa IV    1h

9.00-10.00

Grupa II   1h

13.00-15.00

Grupa I  1h

Grupa VI   1h

 

7h/ tygodniowo

10.  Indywidualne zajęcia logopedyczne ( Makaton , Johansen) dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnością (10 os) i w ramach WWR  (3 os)

7.00-8.00 MAKATON

8.00-9.00 MAKATON

7.00-8.00 MAKATON

11.00-12.00 MAKATON

12.00-13.00 JOHANSEN

13.00-14.00 JAHANSEN

7.00-15.00 MAKATON

7.00-8.00 JOHANSEN

9.00-10.00

JOHANSEN

10.00-11.00

MAKATON

11.00-12.00 JOHANSEN

12.00-13.00 JOHANSEN

7.00-14.00 JOHANSEN

13h/tygodniowo JOHANSEN

13h/tygodniowo MAKATON

11.  Indywidualne zajęcia Biofeetback dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnością (10 os) i  w ramach WWR ( 3 os)

8.00-11.00

12.00-13.00

8.00-11.00

8.00-9.00

14.00-15.00

 

10.00-14.00

13h/tygodniowo

12.  Indywidualne zajęcia z Sali doświadczania świata dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnosciami (10os) i w ramach WWR ( 3.os)

11.00-12.00

13.00-14.00

7.00-8.00

13.00-14.00

7.00-8.00

11.00-13.00

7.00-9.00

13.00-14.00

7.00-10.00

13h/tygodniowo

13.  Indywidualne zajęcia psychologiczne dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami ( 10os) i w ramach WWR ( 3 os)

 

8.00-9.00

11.00-12.00

13.00-15.00

9.00-12.00

13.00-15.00

 

8.00-9.00

10.00-11.00

12.00-14.00

13h/tygodniowo

14.  Indywidualne zajęcia z surdopedagogiki dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnością (10 os)

10.00-11.00

12.00-15.00

 

12.00-14.00

12.00-13.00

14.00-15.00

10.00-11.00

12.00-13.00

10h/tygodniowo

15.  Indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej dla nowych dzieci z niepełnosprawnością ( 2 os) i w ramach WWR (1 os)

 

12.00-13.00

14.00-15.00

 

14.00-15.00

 

3h/tygodniowo

16.  Indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla nowych dzieci z niepełnosprawnością ( 2 os) i w ramach WWR  (1 os)

 

13.00-14.00

12.00-13.00

 

13.00-14.00

3h/tygodniowo