• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Harmonogram szkoleń

logo uni

 


 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA KADRY PRZEDSZKOLA

W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „Edukacja z Mikołajkiem – mądra sprawa!” nr RPDS.10.01.02-02-0063/16 DOFINANSOWANGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Lp.

NAZWA KURSU/  SZKOLENIA

LICZBA NAUCZYC. BIORĄCYCH UDZIAŁ W  SZKOLENIU

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

DATA ROZPOCZĘCIA

SZKOLENIA

DATA ZAKOŃCZENIA

SZKOLENIA

MIEJSCE TRWANIA SZKOLENIA

NAZWA CERTF./

DYPLOMU

1

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy. Profil psychoedukacyjny PER-R

1

8 h

02.09.17

02.09.17

WROCŁAW

 

2

EEG BIOFEEDBACK I stopień

1

42 h

04.09.17

08.09.17

WARSZAWA

 

3

Indywidualna Stymulacja Słuchu JOHANSENA - IAS

1

30 h

23.11.17

26.11.17

WARSZAWA

 

4

Program rozwoju Komunikacji MAKATON I stopień

1

15 h

13.10.17

14.10.17

POZNAŃ

 

5

Program rozwoju Komunikacji MAKATON

– Muzyka i zabawa w Makatonie

1

10 h

05.11.17

 

KATOWICE

 

6

EEG BIOFEEDBACK

1

22 H

listopad 17  lub  marzec 18

 

WARSZAWA

 

7

Program rozwoju Komunikacji MAKATON II stopień

1

10 H

02.12.17

 

KRAKÓW

 

8

Program rozwoju Komunikacji MAKATON III stopień

1

10 h

maj 2018 planowane

 

WARSZAWA

 

9

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – studia dwusemestralne PODYPLOMOWE STUDIA OLIGOFRENO-   PEDAGOGIKA

1

 2 semestry

/350 h

11.2017

09.2018

WROCŁAW