• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Sala Doświadczania Świata

 

Sala Doświadczania Świata to miejsce, które pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować nasze zmysły. Tworzy ona przyjazne warunki, w których oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji.

3

 

CEL TERAPII

Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

WSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka gdyż:
     • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania,
     • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
     • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku,
     • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość,
     • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni,
     • motywuje do podejmowania aktywności,
     • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia,
     • doskonali pracę poszczególnych analizatorów,
     • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.
Sale Doświadczania Świata mogą być adresowane także do innych grup odbiorców.
Metoda ta bowiem znajduje zastosowanie także w terapii psychologicznej, psychiatrycznej (pozwala na uspokojenie, wyciszenie, relaksację oraz otwieranie się na świat zewnętrzny), oraz terapii stymulacyjnej zaburzonych zmysłów.