• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

EEG Biofeedback

1

 

EEG BIOFEEDBACK to metoda i technika terapii działająca w oparciu o fale mózgowe. Należy do technik neurotechnologicznych, które wykorzystują wiedzę medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz bioinżynierską do ulepszenia funkcji mózgu poprzez jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności.
EEG BIOFEEDBACK to biologiczne sprzężenie zwrotne, które polega na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe czy napięcie mięśni. Metoda została stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych NASA, początkowo była wykorzystywana do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Obecnie EEG Biofeedback wykorzystywany jest interdyscyplinarnie przez lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów, jako ważna metoda diagnostyczna, profilaktyczna i naprawcza. Jej rolę doceniła
w roku 2005, 2009 oraz w 2010 Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży uznając ją, jako najlepszą metodę do rozwoju funkcji poznawczych, bez działań ubocznych.

 


CEL DZIAŁANIA EEG BIOFEEDBACK

Celem treningu EEG Biofeedback jest poprawa funkcjonowania dziecka poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi oraz hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia. Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Treningi prowadzą zatem do poprawy pracy mózgu, co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń psychosomatycznych.

2

 

WSKAZANIA DO EEG BIOFEEDBACK DLA DZIECI

Profilaktycznie
EEG BIOFEEDBACK jest treningiem dla dzieci od czwartego roku życia stosowanym profilaktycznie dla optymalizacji zachowania, emocji i uczenia się u dzieci i dzieci utalentowanych już w przedszkolu. Dzięki EEG BIOFEEDBACK można optymalnie przygotować dzieci do szkoły.

Terapeutycznie
Najczęściej EEG BIOFEEDBACK jest stosowany, jako metoda terapeutyczna u dzieci z:
     • ADHD i ADD (nadpobudliwością, impulsywnością, zaburzeniami koncentracji i utrzymywaniem uwagi w różnym stopniu),
     • zaburzeniami uczenia się i zachowania jak:
     • dysleksją,
     • dysgrafią,
     • dysortografią,
     • dyskalkulią,
     • dyspraksją,
     • agresją i autoagresją,
     • wolnym tempem pracy,
     • niską motywacją
     • niepowodzeniami szkolnymi.
również po:
     • urazach i udarach mózgu
     • w autyzmie i całym spektrum zaburzeń autystycznych
     • w zespole Aspergera
     • w zespole Downa i zaburzeniach rozwoju psychoruchowego
     • mózgowym porażeniu dziecięcym,
     • padaczkach
     • OCD (Zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych)
     • Depresji, lękach, panice